STEP :  Shivalik Teacher Excellence Programme  ---  Building  Competencies  ,  Directing  Performances  and  Strengthening  Committments ......!!!   STEP since 1998.....  We Promote Excellence through Enthusiasm !!!!
First Preference Students List  As on 26th August 2016
REGISTRATIONNO CANDNAME FATHNAME ContactNo
700092 SUSHMA DEVI KRISHAN CHAND 09797646254 / -
700098 PALLVI SLATHIA SUDERSHAN SINGH SLATHIA 09906249605 / -
700112 PREETI SUBASH CHANDER 07298462308 / -
700167 JYOTI PRITA KAMESHWAR NATH 09469256115 / 01992-275951
700267 POONAM ANTHAL SHAMSHER CHAND 09697547622 / -
700270 ANJALI KHAJURIA SOMRAJ KHAJURIA 09858123778 / -
700274 TAHIRAH ARJUMAND ABDUL RASHID BHAT 09797338712 / -
700287 SAKSHI HEERA RAMESH KUMAR HEERA 09419198989 / -
700288 SURBHI SHARMA ASHOK KUMAR 08803176988 / -
700293 INDIRAKSHI SHARMA KULDEEP RAJ 09419109034 / -
700298 SHALLU ASHWANI SHARMA 09697666231 / -
700323 REKHA DEVI ASHOK KUMAR 09107041601 / -
700453 RAKESH KUMAR JEEVAN LAL 09796615873 / -
700514 NAZIA TABASAM BHAT MOHD ASHAQ 08492901361 / -
700536 ISHA DEVI CHUNI LAL SHARMA 08803737443 / -
700547 RAFIA AKHTAR RASHID AHMED 09086332635 / -
700563 KHADIJA BIBI BASHIR AHMED 08803736313 / -
700577 RANJANA DEVI HANS RAJ 09906970380 / -
700664 REENA DEVI ISHWAR DASS 09797612635 / -
700710 MEENAKSHI THAPPA GIAN CHAND 09419109817 / 01991-285717
700771 REVA RANI CHARAN DASS 09797417376 / -
700911 NARESH KUMAR RAM CHARAN 09797546299 / -
700919 KARISHAMA KHAN ARIF KHAN 08650501431 / -
700985 RIMPI SHARMA THAKAR DASS SHARMA 09858145370 / -
700989 RAHUL KUNDAL MOTI RAM 09596929245 / -
701116 SHAGUN SHALINI KAMAL SHARMA 09086341691 / -
701167 RADHIKA SHARMA SHAM LAL 09797419413 / -
701350 USHA DEVI BISHAN DASS 09906147125 / -
701355 USHA DEVI BISHAN DASS 09906147125 / -
701416 NEHA SHARMA BANSI LAL 09018062182 / -
701462 POOJA DEVI BASANT RAM 09622349642 / -
701704 PRIYANKA KAKA RAM 09858359580 / 01992-248038
701784 LAKSHMI DEVI DEWAN CHAND 09107380479 / -
701800 TAMANNA BHATIA GOVINDER BHATIA 09797506448 / -
701813 TANIA SHARMA BEHARI LAL 09419215204 / -
701896 SHIKHA SHARMA NAND LAL 09018440657 / -
702020 SHAWANI SHARMA SHAM LAL 09469871624 / -
702026 SHIKHA SHARMA MOHAN LAL 09797526997 / -
702043 JYOTI VERMA TILAK RAJ VERMA 09622271342 / -
702060 ANU RADHA PRITAM CHAND 09622048927 / -
702123 SUMAN BHAGAT SHAM SUNDER 09419948758 / -
702134 ALKA DHAR SOOM NATH DHAR 09797877077 / -
702262 REYA MEHRA TILAK RAJ 09622131397 / -
702698 POOJA TIWARI HN TIWARI 09596822298 / -
702699 KHUSHBOO KUMARI PREM CHAND SHUKLA 0959622298 / -
702841 ARTI SHARMA SOM RAJ 09858226076 / -
702885 SAURAV PRASHAR HARI RAJ PRASHAR 08803680800 / -
702902 POOJA DEVI THAKUR DASS 09622037957 / -
703081 USHA PUNIA BIRBAL SINGH PUNIA 09622781118 / 01992-242475
703194 POOJA DEVI THAKUR DASS 09622037957 / -
703299 NEHA SHARMA DEWAN CHAND SHARMA 08803568456 / -
703302 ARTI RAJ KUMAR 09697725207 / -